Tuyển dụng

Tuyển dụng
22/02/2021

TUYỂN DỤNG NĂM 2021

1. Công nhân may công nghiệp: số lượng 50 2. Công nhân cắt: số lượng 03
28/05/2019

TUYỂN DỤNG NĂM 2019

Vị trí tuyền dụng: 1.Công nhân may công nghiệp 2. Công nhân cắt 3. Thợ cơ điện.

0985.370.982